bat dong san binh dinh

Phê duyệt quy hoạch 5 cảng biển vùng Nam Trung bộ

Phê duyệt quy hoạch 5 cảng biển vùng Nam Trung bộ

07:01 04/09/2016

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 5 cảng biển thuộc các tỉnh Nam Trung bộ giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030 là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Mới nhất