Đoàn Văn công Thanh Hải được thành lập gồm 8 diễn viên, nhạc công trong huyện. Vào tháng 3/1969, Đoàn Văn công Thanh Hải huyện Bình Đại nhận sự chỉ đạo của trên về phục vụ quân, dân đóng trên địa bàn xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Ngày 11/3/1969 quân địch dùng hỏa lực bắn phá quyết liệt trên địa bàn xã. Nhân dân lớp chết lớp bị thương, nhiều nhà cửa bị đốt cháy, 8 nhạc công, diễn viên của đoàn dù xuống hầm trú ẩn nhưng chẳng may 1 quả bom rơi trúng ngay hầm, toàn bộ nhạc công, diễn viên của đoàn đã hy sinh, thi thể của các liệt sĩ không còn nguyên vẹn.

Bia lưu niệm sự kiện hy sinh 8 diễn viên Đoàn Văn công Thanh Hải. (Ảnh: T.H.H.)

Bia lưu niệm sự kiện hy sinh 8 diễn viên Đoàn Văn công Thanh Hải. (Ảnh: T.H.H.)

Đình Hội Yên cùng với Đình Bình Hòa (huyện Giồng Trôm), Đình Phước Tuy (huyện Ba Tri), Đình Bình Huề (huyện Bình Đại) là nơi ghi lại sự kiện tội ác của chế độ Ngô Đình Diệm khi ban hành đạo luật 10/59 nhằm tra tấn, giết hại cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta hết sức dã man hòng dập tắt tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Nhà bia Trương Vĩnh Ký, ghi dấu một trong 18 vị của nhóm Toàn Cầu Thập Bát Văn Hào được thế giới tôn vinh vào năm 1874. Ông Trương Vĩnh Ký là một trong những bộ óc thông thái của người Việt, thông thạo rất nhiều ngoại ngữ trên thế giới và ông cũng là người có công phổ biến chữ quốc ngữ thuở sơ khai và tạo nên làng nghề cây giống Cái Mơn hiện nay.

Như vậy, hiện tại tỉnh Bến Tre có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia và 48 di tích cấp tỉnh thuộc nhiều loại hình.

Theo Cổng thông tin điện tử Bến Tre