Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội ký Công văn số 5981/UBND-ĐT ngày 18/10 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh sử dụng đất bãi sông khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống lạch sông Hồng.

UBND Thành phố yêu cầu UBND quận Tây Hồ khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tại khu vực bãi đá sông Hồng; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh, sử dụng đất bãi sông tại khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống sông Hồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các phường liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận, đề xuất giải pháp giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ, báo cáo kết quả xử lý.

Lập Đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng đảm bảo khai thác sử dụng khu đất hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng bãi đá sông Hồng bị "biến tấu" thành hàng loạt nhà hàng, khu vui chơi giải trí trái phép. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật đê điều như: Dựng lều lán, công trình, đổ đất thải, phế thải tại khu vực bãi đá sông Hồng thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ tiếp có xu hướng gia tăng.

Sở nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão, Hạt quản lý đê số 2 đã nhiều lần làm việc với UBND quận Tây Hồ, UBND phường Nhật Tân đã có nhiều văn bản gửi đến chính quyền địa phương đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm trên, tuy nhiên, vi phạm vẫn không được ngăn chặn, xử lý mà ngày càng phát triển.

Hà Linh (tổng hợp)