Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và và Môi trường, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; kịp thời đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền theo quy định.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Trước đó, với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tập trung thực hiện ngay các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, cắt giảm một số loại giấy tờ cũng như thời gian, chi phí, thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 144.011 thửa đất tại các khu dân cư còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc do phần lớn các trường hợp còn lại không có giấy tờ hợp lệ, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai từ nhiều năm qua chưa giải quyết được.

Tại các dự án phát triển nhà ở cũng có tới 56.970 căn hộ có liên quan đến sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai của chủ đầu tư, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Riêng đối với tổ chức sử dụng đất còn khoảng 3.000 tổ chức chưa kê khai cấp giấy chứng nhận.

Hà Linh (tổng hợp)