kiem toan nha nuoc

Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

06:15 13/08/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán. Điều này là cần thiết, song phải quy định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước.

Lấp khoảng trống pháp luật về BT

Lấp khoảng trống pháp luật về BT

20:31 29/05/2019

Hiện tượng BT đang là thách thức cho cơ chế của Nhà nước khi rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nhắm đến việc “thâu tóm” đất vàng bằng nhiều cách khác nhau.

Mới nhất