Cụ thể, Sở Xây dựng đã văn bản đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục ra quân chấn chỉnh, phá dỡ lều quán, ki ốt, container, biển hiệu, bảng hiệu về kinh doanh môi giới bất động sản xây dựng trái phép trên vỉa hè, lòng lề đường, dự án và trên đất cá nhân có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, có nội dung các UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát, thống kê tất cả văn phòng giao dịch kinh doanh môi giới bất động sản tại địa phương báo cáo về Thanh tra Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2019 để có cơ sở xử lý theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Quảng Nam: Chấn chỉnh hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản

Quảng Nam: Chấn chỉnh hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là ở Núi Thành, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ…, các hoạt động liên quan đến việc môi giới kinh doanh bất động sản diễn ra hết sức phức tạp và không tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đến ngày 2/4, riêng UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã có thông báo gửi các ngành, xã, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn về việc tháo dỡ các kiôt, lều quán xây dựng trái phép ở vỉa hè, lòng đường, lề đường, đất các dự án liên quan đến hoạt động quảng cáo kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Để chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, kiôt, container trái phép trên vỉa hè phải khẩn trương tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả nguyên hiện trạng ban đầu trước ngày 12/4. Nếu quá thời hạn mà tổ chức, cá nhân vi phạm chây ỳ, cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính và tháo dỡ. Mọi thiệt hại tổ chức, cá nhân vi phạm tự chịu trách nhiệm.

An Yên