Thông tin trên Báo Xây dựng, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ xen biển tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

UBND tỉnh Thái Bình hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sau khi có ý kiến thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuyến đường đi bộ ven biển Thái Bình dài 45km, sẽ được xây dựng theo chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, đi qua 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, nối với tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng tại khu Đò Gành (Thái Thụy) và nối với tuyến đường bộ ven biển Nam Định tại địa phận xã Nam Phú (huyện Tiền Hải).

Tuyến đường kết nối với mạng lưới giao thông các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên vùng ven biển khu vực này. Đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Trước đó vào khoảng tháng 6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh, thành phố là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Yên Trung (tổng hợp)