tp da nang

Thủ tướng: Đón bắt thời cơ để phát triển

Thủ tướng: Đón bắt thời cơ để phát triển

06:15 13/01/2020

Khát vọng dân tộc Việt Nam thịnh vượng, hùng cường là một yêu cầu, cần được quan tâm hơn, có ý chí mạnh mẽ hơn, chứ cứ bình bình, cứ sáng cắp ô đi tối cắp về, không làm gì, không hành động thì khó phát triển.

Đưa nhiều dự án ra khỏi danh mục trọng điểm 2016 - 2020

Đưa nhiều dự án ra khỏi danh mục trọng điểm 2016 - 2020

13:36 02/12/2019

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ mới đây có tờ trình đề nghị HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2019 ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai.

Mới nhất