bất động sản du lịch

bất động sản du lịch

Condotel thoái trào hay nằm im chờ cơ hội?

09:56 25/08/2022

Du lịch phục hồi nhanh, nhưng thị trường căn hộ du lịch (condotel) vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Hơn nữa, trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này cũng không có quy định dành cho condotel.

Mới nhất