bất động sản gia lai

bất động sản gia lai

Thanh tra toàn diện về đất đai ở tỉnh Gia Lai

14:38 13/07/2021

Thanh tra Chính phủ vừa yêu cầu thanh tra trên diện rộng tất cả các loại đất đai ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2020; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020...

Bất động sản Tây Nguyên gia tăng sức hút

06:30 30/11/2019

Thị trường bất động sản Tây Nguyên đang có những bước phát triển sôi động, trong đó Gia Lai đang là điểm sáng đầu tư nhờ những bước tiến về hạ tầng và chính sách mở cửa.

"Vẽ đường" cho người dân Gia Lai làm du lịch

23:30 19/05/2019

Làm thế nào để cộng đồng các dân tộc bản địa - những người gần như chưa có nhận thức về du lịch - có thể tham gia làm du lịch? Đây là vấn đề mấu chốt đặt ra cho du lịch cộng đồng, loại hình “mới toanh” mà tỉnh Gia Lai đang bắt tay triển khai những bước đầu tiên.

Mới nhất