bất động sản nông nghiệp

bất động sản nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam: Để là người dẫn đầu

07:34 15/06/2020

Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản và để xuất khẩu có thể cạnh tranh thì phải hy sinh lợi ích của người nông dân. Đó là nghịch lý của một ngành được ví như trụ đỡ của nền kinh tế.

Hiện thực hóa giấc mơ đại điền

06:28 05/01/2020

Ông Phùng Giang Hải - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) cho rằng quyền sử dụng đất cần được coi là quyền tài sản.

Mới nhất