Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Dự kiến Việt Nam sẽ xuất siêu 1 tỷ USD trong năm 2022

14:33 31/08/2022

Tại báo cáo mới đây Bộ Công thương gửi các đơn vị về kịch bản điều hành và các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 đã nhấn mạnh tới nhu cầu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng.

Hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh

12:27 20/02/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Mới nhất