Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề xuất một số quy định mới về cấp “sổ đỏ”

13:59 10/04/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong Dự thảo Nghị định sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Mới nhất