Chư Đăng Ya

Chư Đăng Ya

Gia Lai: Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2019: Ai lo?

23:30 31/05/2019

Việc nên hay không nên tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2019 đến nay vẫn chưa được thống nhất của ngành chức năng và địa phương liên quan. Giữa lúc chính quyền địa phương, ngành Du lịch vẫn còn đang họp bàn phương án thì người dân đã... san phẳng con đường dẫn lên núi để trồng hoa màu.

Mới nhất