chứng khoán seabank

chứng khoán seabank

SeABank hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022

14:05 02/02/2023

Tính đến hết 31/12/2022 SeABank duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt được kết quả kinh doanh khả quan, trong đó nổi bật là tổng tài sản đạt 231.423 tỷ đồng, tăng 9,34% so với năm 2021.

Mới nhất