dát vàng

dát vàng

Đất vàng và hệ lụy: Bài học nhìn từ TP.HCM

05:19 18/07/2020

Phía sau câu chuyện giải cứu đất vàng là bài học về những mất mát đầy chua xót: Mất cán bộ chủ chốt, mất lòng tin của dân, mất cơ hội phát triển, thất thoát ngân sách...Vì sao vậy?

Mới nhất