đô thị

đô thị

Kỳ 1: Vùng cát lên đời thành đô thị loại 5

08:30 18/03/2021

Do tác động của Covid-19, cùng với các chính sách miễn, giảm, giãn thuế của Chính phủ, thu NSNN năm 2020 của huyện Duy Xuyên đạt 1.373 tỷ đồng, là một trong số rất ít cấp huyện miền Trung lọt vào CLB 1.000 tỷ.

Bài 3: Thời cơ “vàng” và cuộc chơi khắt khe

17:15 09/03/2021

Thừa Thiên - Huế đã và đang bước vào thời kỳ phát triển với thời cơ “vàng” khi được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với những chính sách đặc thù trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Bài 2: Kìm nén và bung nở…

16:52 09/03/2021

Huế được biết đến như một đô thị di sản độc đáo của Việt Nam. Bao năm qua, Huế chịu sự kìm nén ở khu vực đô thị trung tâm, để rồi nay sự phát triển bắt đầu “bung nở” ở vùng ven đô và các đô thị vệ tinh.

Mới nhất