hạ tầng

hạ tầng

Thực thi Luật Quy hoạch còn nhiều vướng mắc

16:21 27/04/2022

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Quy hoạch của TP. Thủ Đức đến năm 2040 sẽ như thế nào?

16:06 16/05/2022

TP. Thủ Đức định hướng phát triển giao thông công cộng gắn với quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, từ đó tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất và bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai, bảo vệ môi trường…

Mới nhất