khởi nghiệp

khởi nghiệp

CT Group – Miền đất hứa cho doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp

10:03 11/10/2022

CT Group đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân tài là các doanh nhân trẻ sáng tạo được khởi nghiệp trong điều kiện được tư vấn tốt nhất, an toàn nhất và trong một cái nôi về công nghệ, kết nối toàn cầu.

Mới nhất