Quận Bình Tân cấp cho tôi Giấy phép xây dựng nhà 4 tầng, chiều cao 15m, mái bê tông cốt thép. Tôi xây 3 tầng + chuồng cu bằng bê tông cốt thép, tầng trệt cao 4m, 2 tầng còn lại cao 3,4m, chuồng cu cao 2,7m, tổng chiều cao toàn công trình là 13,5m.

Tại tầng trệt tôi, làm thêm gác lửng bằng bê tông ở các phòng để cho thuê trọ. Vậy tôi có vi phạm giấy phép xây dựng? Điều này có ảnh hưởng gì đến việc hoàn công sau này ko?

Xin cảm ơn và mong được giải đáp.

Nguyễn Sơn ([email protected])

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Sơn như sau:

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở:

“1. Hành vi xây dựng sai phép quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP được hiểu là xây dựng sai một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp.

2. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không coi là hành vi xây dựng sai phép:

a) Thay đổi thiết kế bên trong công trình mà không ảnh hưởng đến việc phòng cháy chữa cháy; môi trường; công năng sử dụng; kết cấu chịu lực chính hoặc kiến trúc mặt ngoài công trình;

b) Giảm số tầng so với giấy phép xây dựng đối với những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt”.

Như vậy, trường hợp công trình xây dựng của Ông/Bà có giảm về chiều cao nhưng đã tăng số tầng, vi phạm Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Về việc thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Ông/Bà có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân) để được xem xét hồ sơ, hướng dẫn cụ thể./.