ngân sách Nhà nước

ngân sách Nhà nước

Tăng nguồn lực phục hồi kinh tế

20:51 27/12/2021

Mặc dù thu ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt kế hoạch năm, nhưng để phục hồi và phát triển kinh tế, NSNN cần có thêm nhiều nguồn thu khác…

Mới nhất