nguồn lực đất đai

nguồn lực đất đai

Đưa đất đai về giá trị thực

10:18 03/07/2022

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng được ban hành là bước đột phá để đưa giá đất sát giá thị trường. Đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai, đưa vào sản xuất kinh doanh, dẹp nạn đầu cơ.

Huy động nguồn lực đất đai cho đô thị vệ tinh

21:28 04/06/2021

Kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy, một chiến lược tốt trong sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và bất động sản sẽ là cơ sở tốt phát huy nội lực phát triển bền vững các đô thị vệ tinh.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai tại TP.HCM

12:29 20/02/2021

TP.HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể để đưa cơ chế Nhà nước thu hồi đất gần với cơ chế thị trường nhằm đảm bảo lợi ích chung của Nhà nước gắn với lợi ích riêng của người sử dụng đất.

Cần kiểm soát việc chuyển đổi các khu "đất vàng" sang làm nhà ở!

06:00 06/06/2017

Tại hội nghị “Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp hạ tầng đô thị” mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM đã đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy nguồn lực đất đai và minh bạch hóa thị trường BĐS. Trong đó có nội dung nổi bật là thành phố cần kiểm soát việc chuyển các khu “đất vàng” sang làm nhà ở, minh bạch việc thu tiền sử dụng đất để không phát sinh cơ chế “xin - cho”.

Mới nhất