Sonasea Vân Đồn Harbor City

Sonasea Vân Đồn Harbor City

Con đường tất yếu đưa BĐS nghỉ dưỡng “lên hương”

05:55 21/06/2020

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh, kinh tế ban đêm là hướng phát triển tất yếu nhằm đưa Việt Nam để đưa du lịch Việt Nam phát triển mạnh, đồng thời bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cũng hưởng lợi rất lớn từ mô hình này.

Mới nhất