thế nào là ngày hắc đạo

thế nào là ngày hắc đạo

Ngày, giờ hoàng đạo được hiểu như thế nào mới đúng?

Ngày, giờ hoàng đạo được hiểu như thế nào mới đúng?

07:54 29/10/2016

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo, giờ tốt lành để bắt đầu...

Mới nhất