Thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản

Khách mua nhà thiếu tự tin xuống tiền

16:58 07/08/2022

Các chính sách kiểm soát về tín dụng, lãi suất cho vay tăng, mặt bằng giá đang neo cao, trong khi những đề xuất chính sách mới như chung cư có thời hạn đang khiến tâm lý đầu tư trên thị trường bất động sản dao động.

Đa dạng kênh vốn cho thị trường bất động sản

08:59 02/08/2022

Thị trường BĐS có nhiều cơ hội để phát triển, tuy nhiên các hạn chế, thách thức cũng hiện hữu. Việc thu hút nguồn vốn để phát triển phải đi liền với hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện, chế tài nghiêm minh.

Mới nhất