thu hút đầu tư

thu hút đầu tư

Điểm sáng nhìn từ bức tranh kinh tế tỉnh Lạng Sơn

14:41 19/10/2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt mục tiêu kép. Bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng tích cực giúp địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Bài 1: “Làm tổ đón đại bàng”

14:15 28/09/2020

Với những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, chưa bao giờ Thanh Hóa có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay.

Ổn định tiền tệ mới thu hút được đầu tư

06:30 15/07/2020

Nếu điều hành chính sách tiền tệ mà không chắc tay, thì Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội thu hút nguồn vốn xã hội, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lúc dịch chuyển các dòng vốn.

Mới nhất