thủ tướng phạm minh chính

thủ tướng phạm minh chính

10 điểm nổi bật trong 8 tháng đầu năm

15:17 09/09/2023

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7.

Mới nhất