tín dụng

tín dụng

Điều gì xảy ra nếu bỏ room tín dụng?

11:30 08/09/2022

Cơ quan quản lý cho rằng việc duy trì room tín dụng có những giá trị của nó, nhưng một số chuyên gia ngân hàng lại ủng hộ việc thúc đẩy một cơ chế thị trường hơn cho ngành ngân hàng.

Xử lý nợ xấu còn nhiều thách thức

21:40 07/09/2022

Hầu hết các ngân hàng đều đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 và các thông tin tài chính chung cho thấy, nợ xấu của các ngân hàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tính thời điểm giữa năm 2022.

Chật vật vay tiền ngân hàng mua nhà

09:30 06/08/2022

Tình trạng kín "room" buộc các ngân hàng siết chặt hoạt động cấp tín dụng. Việc lãi suất tăng cao cũng khiến người vay tiền mua nhà phải xoay xở đủ mọi cách để trả nợ.

Mới nhất