UBND Gia Lai

UBND Gia Lai

Điều chỉnh, bổ sung vốn dự án đầu tư công ở Gia Lai: Cần thiết, kịp thời

23:30 21/03/2019

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. Sự điều chỉnh, bổ sung vốn này nhằm đảm bảo quá trình triển khai các dự án đúng kế hoạch và thuận lợi hơn.

Mới nhất