UBND TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội

Hà Nội: Gặp khó về đấu giá quyền sử dụng đất

17:52 25/03/2022

Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng bỏ cọc sau khi giá đấu bị đẩy lên cao bất thường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị, ổn định đời sống dân cư và làm rối loạn thị trường BĐS.

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội

21:20 29/03/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội.

Mới nhất