vốn đầu tư nước ngoài

vốn đầu tư nước ngoài

Thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI rót vào TP.HCM

20:47 30/04/2021

Một số quốc gia có vốn đầu tư cao gồm Nhật Bản 210 triệu USD (chiếm 58,3%); Hà Lan 80,7 triệu USD (chiếm 22,4%) và Singapore là 36,3 triệu USD (chiếm 10,1%).

4 giải pháp thu hút FDI cho vùng TP.HCM

16:38 20/04/2021

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Vùng TP.HCM tính đến cuối năm 2020 đạt 150,24 tỷ USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký của cả nước.

Mới nhất