5%

5%

Sắp có đại gia ngoại đầu tư lớn vào LienVietPostBank?

06:01 05/09/2017

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho rằng, nếu dành hết tỷ lệ sở hữu 30% cho nhà đầu tư nước ngoài, nhiều nhà đầu tư ngoại nhỏ lẻ sẽ mua cổ phiếu. Trong khi đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) LienVietPostBank đang chuẩn bị đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh.

Mới nhất