THÀNH PHỐ HCM
TP.HCM: Hàng ngàn dự án nhà ở thương mại bị ách tắc sắp được “cứu“

TP.HCM: Hàng ngàn dự án nhà ở thương mại bị ách tắc sắp được “cứu“

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các Sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo 3 bước.

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên