THÀNH PHỐ HCM
Chính quyền TP. Thủ Đức hoạt động từ ngày 22/1

Chính quyền TP. Thủ Đức hoạt động từ ngày 22/1

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Thủ Đức diễn ra vào hôm nay (22/1) sẽ bầu các chức danh chủ chốt và bộ máy chính quyền thành phố hoạt động từ ngày 22/1.

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên