THÀNH PHỐ HCM
Giảm giá 80 triệu đồng/tháng, đất vàng Sài Gòn “khát“ người thuê

Giảm giá 80 triệu đồng/tháng, đất vàng Sài Gòn “khát“ người thuê

"Hàng loạt" mặt bằng ở trung tâm TP.HCM nhiều tháng nay vẫn chưa có người thuê dù giảm giá gần cả trăm triệu đồng/tháng.

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên