đấu giá đất

đấu giá đất

Bất thường đấu giá đất vùng ven

20:59 19/09/2022

Gần đây, nhiều phiên đấu giá đất liên tục được mở ra tại ven đô, có thửa đất sau đấu giá đạt ngưỡng hơn 100 triệu đồng/m2. Điều bất thường này tiềm ẩn nhiều tác động xấu đến thị trường.

Mới nhất