Đến hết năm 2017, khi HĐND tỉnh giám sát, toàn tỉnh có 47 dự án có bố trí nền cho người dân TĐC với tổng diện tích 1.199,92ha tập trung chủ yếu tại các huyện: Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Tân Trụ, Thủ Thừa và TP. Tân An.

Trong đó, có 17 dự án đã cơ bản hoàn thành việc giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC; 4 dự án hoàn thành toàn bộ việc giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành cấp giấy CNQSDĐ cho người dân; còn 20 dự án đang thực hiện giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC; 6 dự án đang trong giai đoạn kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Tổng số nền bố trí TĐC trên địa bàn tỉnh là 18.657 nền, đã giao cho người dân 17.082 nền, đã cấp 15.985 giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư, đã cấp 14.262 giấy CNQSDĐ cho người dân, có 4.180 nền được người dân xây dựng nhà ở.

Thời gian qua, việc giao nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các dự án tái định cư có nhiều chuyển biến

Thời gian qua, việc giao nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các dự án tái định cư có nhiều chuyển biến

Qua thống kê, đến thời điểm hiện nay, phát sinh thêm 18 dự án TĐC đang triển khai, nâng tổng số dự án TĐC trên địa bàn tỉnh là 65 dự án TĐC, tổng diện tích 1.575ha.

So với thời điểm HĐND tỉnh giám sát vào cuối năm 2017 thì hiện nay tăng 1.253 nền đã giao cho người dân, tăng 1.576 giấy CNQSDĐ cấp cho chủ đầu tư, tăng 2.479 giấy CNQSDĐ cấp cho người dân, tăng 838 nền đã xây dựng nhà ở. Ngoài ra, tăng 7 dự án cơ bản hoàn thành việc giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC,…

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung, tiến độ giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân tại các dự án có bố trí nền TĐC trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét về số dự án đã hoàn thành, số nền bàn giao cho người dân, số giấy CNQSDĐ cấp cho chủ đầu tư cũng như cấp lại cho người dân.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong thực hiện giao nền, cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC còn những hạn chế. Hiện nay, qua rà soát, còn 30 dự án chưa hoàn thành việc giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC. Trong đó, có 4 dự án đã hoàn thành giao nền, cấp giấy CNQSDĐ cho chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành cấp giấy CNQSDĐ cho người dân; 20 dự án đang thực hiện giao nền và cấp giấy CNQSDĐ cho người dân TĐC và 6 dự án đang kê biên, bồi thường./.