mặt bằng

mặt bằng

Dân chưa được nhận đất dịch vụ - "nút thắt" giải phóng mặt bằng ở Mê Linh

06:03 04/11/2016

Gần 8.100 hộ dân chưa được nhận đất dịch vụ là một trong những nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Mê Linh “giậm chân tại chỗ”. Việc giao đất dịch vụ cho nhân dân - một giải pháp tháo gỡ "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng ở Mê Linh - lại đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp, ngành ở địa phương.

Mới nhất