nhà đầu tư bất động sản

nhà đầu tư bất động sản

Khách mua nhà thiếu tự tin xuống tiền

16:58 07/08/2022

Các chính sách kiểm soát về tín dụng, lãi suất cho vay tăng, mặt bằng giá đang neo cao, trong khi những đề xuất chính sách mới như chung cư có thời hạn đang khiến tâm lý đầu tư trên thị trường bất động sản dao động.

Mới nhất