Theo đó, tổ công tác gồm Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm tổ trưởng; ông  Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ phó Thường trực. Các Tổ phó gồm có bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ công tác do tổ trưởng tổ công tác phân công tùy theo tình hình khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động (nếu có) và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ công tác. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể đề nghị tổ công tác mời thêm một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư để làm rõ một số nội dung có liên quan, tùy thuộc nội dung của từng nhiệm vụ. Các thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tổ công tác tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ theo chủ trương chung của Chính phủ.

Phú Yên đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Phú Yên đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Phú Yên ghi nhận là một trong những địa phương luôn quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành quả vượt trội. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Phú Yên tại buổi làm việc với Chính phủ mới đây, trong bối cảnh khó khăn chung, được sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác.

Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Phú Yên có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,46%, tổng kim ngạch xuất khẩu 236 triệu USD, vượt 14% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.365 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Trung ương giao.

Hoạt động du lịch được phục hồi, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt khoảng 2,2 triệu lượt, gấp 5,3 lần, doanh thu dịch vụ du lịch tăng gấp 6,9 lần so với cùng kỳ. Hoạt động doanh nghiệp từng bước phục hồi, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Tỉnh đang phấn đấu với mục tiêu đến năm 2050 "Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện và môi trường sống xanh, sạch, hiện đại". Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 khoảng 9-10%/năm. Trong đó, lấy phát triển du lịch làm mũi nhọn; phát triển trên hai hành lang ven biển Bắc - Nam và Đông - Tây./.