quốc hội

quốc hội

Tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai

16:44 30/08/2022

Chính phủ yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai...

Mới nhất