sai phạm trong sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất còn “điểm mờ”

Quy hoạch sử dụng đất còn “điểm mờ”

16:17 23/11/2019

Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất cấp vùng sẽ tránh tình trạng các đơn vị hành chính cấp tỉnh xây dựng Quy hoạch sử dụng đất một cách cục bộ dẫn đến dư thừa các hạng mục đầu tư gây lãng phí.

Kiểm kê đất đai toàn quốc: Lộ sai phạm xử lý thế nào?

Kiểm kê đất đai toàn quốc: Lộ sai phạm xử lý thế nào?

13:30 14/08/2019

Từ tháng 8/2019, cả nước thực hiện kiểm kê đất đai để đánh giá thực trạng sử dụng đất, nhằm phát hiện bất cập, chồng chéo, sai phạm trong sử dụng đất những năm qua, đồng thời số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Mới nhất