Theo đó, Khu vực điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 490,46ha, tại phía Bắc đường tỉnh 913 (nay là QL53B), thuộc địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp Khu nuôi trồng thủy sản xã Dân Thành; Phía Nam giáp Khu tái định cư Dân Thành 2 và Kênh Đào Trà Vinh; Phía Tây giáp Kênh đào Trà Vinh; Phía Bắc giáp Khu Trung tâm tổng hợp Khu kinh tế.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh bổ sung chức năng đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời) với diện tích khoảng 171,17ha (Khu đổ bùn K6, K7) trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô của các khu chức năng bệnh viện, khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 và khu cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh;

Điều chỉnh vị trí và giữ nguyên quy mô đất bệnh viện về phía Đông Bắc so với vị trí đã được xác định tại quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg trên cơ sở điều chỉnh một phần khu vực quân đội quản lý; Chuyển đổi toàn bộ phần còn lại của khu vực quân đội quản lý thành khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, các khu chức năng trong phạm vi lập điều chỉnh cục bộ được xác định như sau: Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời): Quy mô diện tích khoảng 171,17ha; Khu bệnh viện: Quy mô diện tích khoảng 43,6ha; Khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1: Quy mô diện tích khoảng 275,69ha;

Việc kết nối các phân khu chức năng trong khu kinh tế bao gồm: Hương lộ 81, QL53, QL53B được tiếp tục duy trì, đảm bảo nhu cầu vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển của khu kinh tế trong tương lai.

Bộ Xây dựng đánh giá, nội dung điều chỉnh quy hoạch nêu trên không làm ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, quy mô ranh giới và định hướng phát triển chung của Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513 ngày 05/9/2011; không làm gia tăng dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.