Thành phố HCM
Năm 2020, TP.HCM dự chi 360 tỷ đồng cho người thu nhập thấp mua nhà ở

Năm 2020, TP.HCM dự chi 360 tỷ đồng cho người thu nhập thấp mua nhà ở

Để người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở nhiều hơn, chỉ tiêu hạn mức cho vay nhà ở năm 2020 tại TP.HCM tiếp tục được nâng lên.

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên