Thành phố HCM
TP.HCM áp dụng bảng giá nhà mới để tính thuế trước bạ

TP.HCM áp dụng bảng giá nhà mới để tính thuế trước bạ

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 22 về Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới để tính lệ phí trước bạ; tính giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Nên đấu thầu quỹ đất ven sông, rạch?

Nên đấu thầu quỹ đất ven sông, rạch?

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên