Thành phố HCM
Quyết định cưỡng chế của ông Lê Trương Hải Hiếu có đúng luật?

Quyết định cưỡng chế của ông Lê Trương Hải Hiếu có đúng luật?

Cùng một dự án, Phó Chủ tịch quận 12 Nguyễn Văn Đức cho phép xây nhà tạm, nhưng sau khi xây xong, Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu lại ra Quyết định cưỡng chế chính công trình này.

Đông Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên