Theo quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 343317 và số CE 343318 ngày 03/01/2017.

Mục tiêu dự án là kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, với quy mô đầu tư xây dựng khu khách sạn cao 04 tầng (chưa kể tầng hầm và tầng kỹ thuật), cải tạo 02 biệt thự nghỉ dưỡng (chi tiết theo Giấy phép xây dựng số 30/SXD-GPXD ngay 04/5/2018).

Tiến độ thực hiện dự án: Đã khởi công xây dựng từ ngày 05/5/2018; Tháng 01/2020 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

Côn Đảo sắp có khu du lịch nghỉ dưỡng hơn 530 tỉ đồng

Côn Đảo sắp có khu du lịch nghỉ dưỡng hơn 530 tỷ đồng

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ việc đầu tư xây dựng dự án theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành; đảm bảo tính chất, chức năng, mật độ xây dựng, chiều cao công trình phù hợp với Giấy phép quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp có thay đổi quy mô và vốn đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định hiện hành của các quy định pháp luật có liên quan; tập trung nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ; có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

UBND tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định của Luật Đầu tư./.

An Yên