Hội thảo có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương. 

Hiện nay cả nước có khoảng 7,2 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% dân số), nhằm tạo điều kiện bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công trình công cộng, Luật người khuyết tật quy định việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.

 

Quy định này còn tạo bước đột phá mới trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong tham gia các hoạt động xã hội để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy: Nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội được xây dựng trước đây chưa bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Đồng thời, nhiều công trình công cộng đang xây dựng cũng chưa chú ý đến vấn đề nêu trên. Đây là vấn đề mà các cấp bộ, ban, ngành đang quan tâm chú trọng và là nhu cầu mong muốn thiết thực của người khuyết tật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng nhận định: “Tại Việt Nam cũng đã có các công trình xây dựng, các thiết kế dành cho người khuyết tật dùng để đi lại sinh hoạt cho tốt. Tuy nhiên để cho hoạt động này đi vào thực tiễn nhiều hơn nữa, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cần phải khởi động, làm rõ vấn đề này. Qua đó, đóng góp, bổ sung vào chính sách cho phù hợp, giúp người khuyết tật ngày càng có điều kiện tốt hơn, hòa nhập với cộng đồng. Đây là việc làm mang tính nhân đạo, đồng thời thể hiện một sự văn minh của xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày các báo cáo tham luận về thực trạng, các giải pháp giúp cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng được các công trình dành cho mình. Đặc biệt là có sự bày tỏ quan điểm của chính những người khuyết tật.

Đây thực sự là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách xây dựng, các chủ đầu tư… cùng thảo luận để tìm ra giải pháp tháo gỡ những bất cập nêu trên.

PV