Ngày 3/11, UBND TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo nâng cấp đường dây 110KV Nhà Bè – An Nghĩa lên hai mạch, đoạn từ trụ 53 đến trạm An Nghĩa của huyện Cần Giờ.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,798 đối với đất ở mặt tiền đường Rừng Sác (vị trí 1 đường Rừng Sác), xã Bình Khánh. 2,199 đối với đất ở đường Đá Xanh, rộng trên 5m Rừng Sác (vị trí 2 đường Rừng Sác), xã Bình Khánh và 2,5 đối với đất ở mặt đường đất rộng 2m Rừng Sác (vị trí 4 đường Rừng Sác), xã An Thới Đông.

Thu hồi đất Nhà Bè để nâng cấp đường dây 110KV

Thu hồi đất Nhà Bè để nâng cấp đường dây 110KV. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 3,65 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực 3, vị trí mặt tiền đường Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh; 3,249 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực 3, vị trí không mặt tiền đường thuộc xã An Thới Đông.

3,65 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực 3, vị trí mặt tiền đường Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh; 3,25 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực 3, vị trí không mặt tiền đường Rừng Sác thuộc xã An Thới Đông và 3,654 đối với đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản khu vực 3, vị trí không mặt tiền đường thuộc xã Bình Khánh.

Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ bằng 1,92 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường. 2,18 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không mặt tiền đường.

2,79 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường và 2,79 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản không thuộc mặt tiền đường.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng vừa phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ.

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ bằng 3,3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường.

3,75 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không mặt tiền đường.

3,87 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường và 4,8 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản không mặt tiền đường.

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ tại xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM tăng hệ số điều chỉnh giá đất là 3,496 đối với đất ở mặt tiền đường Thế Lữ. 3,503 đối với mặt tiền đường Thế Lữ phía bên có kênh và hẻm rộng trên 5 m. 2,504 đối với đất ở mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 4,407 đối với đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm tại vị trí 1 ở khu vực II. 3,396 đối với đất trồng cây lâu năm tại vị trí 2.

Hà Linh (tổng hợp)