Chính sách đất đai

Loạt vướng mắc trong tiếp cận đất đai chưa được gỡ, nguồn cung bất động sản sẽ còn ách tắc

Quy định về các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang tồn tại nhiều vấn đề phức tạp khiến nhiều địa phương lúng túng trong triển khai, doanh nghiệp bị “ách tắc”.

Cần rà soát pháp luật để kiểm soát giá đất

06:00 13/05/2022

Các cơ quan có thẩm quyền và những chủ thể liên quan trong quá trình xác định giá đất cụ thể cần phải nâng cao tính độc lập, quyết liệt hơn trong việc thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.

Pháp lý địa ốc, cần sửa từ gốc

13:30 06/04/2022

Việc Quốc hội yêu cầu phải trình dự thảo sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022 đang tạo sự quan tâm lớn, bởi đây được coi là "sắc luật mẹ" tác động lớn đến thị trường địa ốc.

Mới nhất