THÀNH PHỐ HCM

4 giải pháp thu hút FDI cho vùng TP.HCM

06:38 21/04/2021

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Vùng TP.HCM tính đến cuối năm 2020 đạt 150,24 tỷ USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký của cả nước.

Mới nhất